Přednáška nebo diskuse: pozvi si expert(k)y

Uspořádej přednášku nebo diskusi na téma klimatické krize. 


Domluv místo konání - můžeš zkusit místní kavárnu, školu, kulturní dům nebo třeba knihovnu, kde často bývají vyhovující prostory, které lze v mnoha případech s oboustrannou spokojeností využít.


O klimatu nemusíš přednášet přímo ty. Pokud nejsi “přednáškový typ”, zkus se obrátit s nabídkou spolupráce třeba na někoho z místní neziskové organizace nebo z blízké univerzity. Spoustu zajímavých debat mohou rozvířit i lidé z různých souvisejících profesí. Můžeš oslovit aktivistky, profesory, architektky, urbanisty nebo třeba obyvatelky pasivních domů a další lidi, kteří mají zkušenost s energeticky úsporným bydlením.


A pozor! Týden pro klima má letos domluveno i několik jmen lidí z oblasti ochrany klimatu, kteří za vámi na podobnou diskusi rádi dojedou! Napiš nám, kam bys rád(a) někoho pozval(a), a my ti rádi pošleme kontakty na jména, která budou pro daný region k dispozici! 


Oslovte expert(k)y, kteří mají během Týdne pro klima 2022 čas 

Jan Krčál

Energetický analytik ve Faktech o klimatu
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata: 

 • Klima a energetika (mitigace změny klimatu v návaznosti na energetiku)        

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj   
V termínech pondělí - středa, příp. čtvrtek dopoledne.


Jakub Zamouřil

Člen Fakt o klimatu, organizátor Klimatické žaloby
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata:

 • Všeobecné základy, např. pro středoškoláky. 
 • Příčiny a dopady klimatické krize, možnosti mitigace a adaptace, jaká transformace už probíhá a co nás ještě čeká. 
 • Klimatická žaloba.


Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj    


Kateřina Kolouchová

Pracuje pro organizaci Fakta o klimatu, kde se věnuje zejména klimatické politice a klimatickým opatřením, a to především na národní a evropské úrovni.     
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  

Témata

 • Evropská klimatická politika: Green Deal, Fit for 55, zpoplatňování emisí skleníkových plynů    


Dostupnost:
Jihomoravský kraj


Miloslav Kolenatý

Pedagog na FŽP UJEP, spolupracuje s Greenpeace, Hnutím DUHA, Limity jsme my, platformou Re-set či ČSOP. Zaměřením jeho doktorského studia bylo klimatické vzdělávání.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata:

 • Klimatický aktivismus
 • Klimatické vzdělávání 
 • Dopady klimatické změny v ČR
 • Význam volné přírody v ochraně klimatu    


Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj


Šimon Michalčík    

Přes 5 let vede českou pobočku mezinárodní organizace Plant-for-the-Planet zabývající se obnovou lesů, empoweringem dětí a mládeže a zapojováním firem a veřejnosti do řešení klimatické krize; vystudoval Global Sustainable Development na University of Warwick.    
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata:

 • Obnova lesů pro globální klimatickou spravedlnost
 • Transparentost a kvalita pro globální obnovu lesů
 • Komunikace klimatické krize v kontextu UN Decade on Ecosystem Restoration


Dostupnost:
Praha, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Moravsko-slezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj


Viktorie Tenzerová  

Je ředitelkou neziskové organizace Na mysli, která se zabývá problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Na mysli obnovuje vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporují a motivují jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušují. Organizují promítání dokumentárních filmů, debaty s odborníky a tématické workshopy. Na míru připravují interaktivní školení pro zaměstnance, studenty či veřejnost, kde si účastníci zábavnou formou přisvojují environmentální témata.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   


Témata

 • Dokumenty z nabídky Země na talíři
 • SDGs
 • Udržitelné zemědělství
 • Neplýtvání potravinami
 • Fast fashion
 • Fairtrade
 • Přednáška o dopadech změny klimatu v Keni   


Dostupnost:
Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Moravsko-slezský kraj, Olomoucký kraj

 

Linda Soukupová

V letošním roce jsme provedli výzkumné šetření mezi českými dobrovolníky a samotnými organizacemi s cílem zmapovat faktory přispívající k motivaci zapojit se a setrvat jako dobrovolník v environmentální organizaci. Mimo to jsme se zajímali také o pohled organizací a mapovali jsme jejich různé přístupy v péči o stávající dobrovolně zapojené. V rámci besedy bychom rádi představili hlavní zjištění a doporučení, která z nich vyplývají.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Dobrovolnictví / aktivismus v environmentálních organizacích u nás - výstupy z výzkumu mezi dobrovolníky a zástupci organizací provedeného organizací Green Dock. (Green Dock je výzkumná nezisková organizace sociálních psychologů, datových analytiků a designérů služeb. Pomáháme organizacím rozumět lidskému chování a vytvářet tak účinné environmentální programy a služby.)
 

Dostupnost:
Praha

 

Josef Šedlbauer

Přednášky na vysoké škole, přednášky pro veřejnost, v politické praxi má zkušenosti jako zastupitel (město, kraj).
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Jak žít v době klimatické změny
 • Jak nevyschnout (klima, voda a krajina)
 • Klima a budoucnost
 • Energetická bezpečnost
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj

 

Karolina Žákovská

Tématu právní ochrany klimatu se věnuji z pozice pedagožky na Právnické fakultě UK a poradkyně MEP Stanislava Polčáka.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Právní ochrana klimatu
 

Dostupnost:
Praha, Ústecký kraj

 

Markéta Zandlová

Jsem sociální antropoložka. Vedu interdisciplinární tým, který realizuje výzkum sucha v ČR (Jižní Morava) - krizi. www.pribehysucha.cuni.cz. Kromě výzkumu vyučuji na FHS UK kurzy ke klimatické krizi.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Klimatické změna z pohledu sociálních věd - sociologie, antropologie.
 • SUCHO v ČR a jinde - mechanismy, příčiny, možnosti řešení. Obecně i na příkladu vlastního interdisciplinárního projektu Příběhy sucha (www.pribehysucha.cuni.cz).
 

Dostupnost:
Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj
(v případě zájmu dle domluvy i v jiných regionech)

 

Milan Smrž

Jsem viceprezidentem Evropské asociace EUROSOLAR
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Obnovitelné zdroje
 • Klima
 • Geoengineering
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj

 

Miriam Macurová

Expertka na evropskou klimatickou politiku/ kampaňerka v Greenpeace ČR.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Předsednictví ČR v Radě EU,
 • Evropské klimatické politiky,
 • Kroky ČR pro řešení klimatické změny aj.
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj

 

Matyáš Jakubů

Jsem v hnutí Limity jsme my. Zabývám se v něm zapojováním nových lidí, buudováním hnutí i mimo Prahu a Brno a aktuálně i mobilizací na říjnový Klimakemp.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Limity jsme my
 • Klimakemp
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Moravsko-slezský kraj, Olomoucký kraj

 

Jan Tůma

Za nabízená témata (hlavně za EU ETS, ale i za evropské vyjednávání a následnou implementaci v ČR) mám odpovědnost na MŽP.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Zelená dohoda pro Evropu
 • Fit for 55
 • Systém obchodování s povolenkami EU ETS
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj
(Poznámka: "Bude záležet na konkrétním termínu, neboť v září bude intenzívně probíhat vyjednávání v rámci českého předsednictví Radě EU, tzn. v některých termínech budu pracovně v Bruselu.")

 

Radek Kubala

Dlouhodobě jsem členem hnutí za klimatickou spravedlnost, v současnosti pracuju na kampani Zastavme špinavé prachy v Re-setu, věnuju se ale i spravedlivé transformaci a tomu jak propojovat sociální a ekologická témata. Mám hodně zkušeností i s komunikací i přímými akcemi.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Klimatická spravedlnost 
 • Strategie a strategické myšlení
 • Ekologie hnutí
 • Finanční instituce a divestment 
 • Propojení sociálních a ekologických témat
 • Přímá akce, akční logika
 • Komunikace s médii, komunikace obecně
 

Dostupnost:
Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Moravsko-slezský kraj

 

Eva Balounová

Působím jako post-doc v Centru pro klimatické právo a udržitelnost na Ústavu státu a práva AVČR, tedy zkoumám klimatické právo
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Klimatické žaloby u nás i ve světě (jak trend obecně, tak konkrétní případy, zajímavý např. z roku 2021 v Německu, červen 2022 rozhodnutí v ČR, případy v USA, nebo případy, kde žalují mladí, ale i případy tzv. proti klimatu)
 • Klimatická politika Evropské unie
 • Pařížská dohoda o změně klimatu a mezinárodněprávní ochrana klimatu
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj

 

Josef Patočka

Pracuji jako výzkumník a kampaňér v Re-setu, platformě pro sociálně-ekologickou transformaci. Věnuji se transformaci v uhelných regionech a sociálním aspektům klimatické politiky, jako je energetická chudoba. Dlouhodobě se také zabývám podporou a budováním klimatického hnutí - mám zkušenosti se zapojováním lidí do neformálních dobrovolnických spolků a aktivit a podporou a vedením skupin aktivních občanek a občanů.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Sociální aspekty klimatické politiky
 • Politicko-ekonomické souvislosti klimatické krize
 • Transformace energetiky
 • Spravedlivá transformace
 • Zapojování lidí a budování klimatického hnutí, občanská angažovanost
 

Dostupnost:
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

 

Jitka Cardová

Sedmým rokem se věnuji tématu nepodmíněného základního příjmu a jeho nezastupitelné roli v masivním odklonu od produktivistické, růstové ekonomiky a jejím nahrazení vytvářením udržitelné a konsensuální společnosti zdola. Kořeny klimatické katastrofy, k níž spějeme, i překážky, proč ji dnes nedokážeme skutečně odpovědně a konsensuálně řešit, tkví největším dílem v principech růstové ekonomiky, hospodářské soutěže, využívající existenční tísně a strukturálního násilí, těžícího lidské zdroje v této tísni jako levnou a nedůstojnou pracovní sílu, vytvářející ekologické i klimatické externality a tlačící na ustavičné zvyšování produkce, bez ohledu na to, komu a čemu všemu to škodí. Alternativní ekonomika, spojená s právem na ekonomické bezpečí, s průběžným investováním do potenciálu jedinců, podporující spolupráci místo krysích závodů, do regionální obrody, je možná a na řadě pilotních programů a experimentů po světě už i dobře vyzkoušená, a vzhledem k tomu, co v posledních dvou až třech letech odhalila ""korona-krize"" a sdělování pravdy o klimatu, se podle různých signálů otevírá okno politické příležitosti, a víc než kdy jindy dává smysl žádat, aby evropské státy začaly masivně testovat a zavádět nepodmíněný základní příjem.

Jsem bývalá aktivní členka XR, kde jsem získala několik spřízněných duší a s nimi a svými blízkými přáteli jsem založila Nepodmíněný základní kolektiv. Působím také v několika mezinárodních platformách a pracovních skupinách, které se věnují zavádění nepodmíněného příjmu a propagaci této ideje na různých místech světa i v Evropě. V Praze jsme letos uspořádali mezinárodní čtyřdenní konferenci a velkou panelovou debatu na téma nepodmíněného příjmu a udržitelnosti, sociální a klimatické spravedlnosti, participativní demokracie a lidských práv a to nám otevřelo další řadu dveří i mezi českými osobnostmi a činiteli, s nimiž nyní navazujeme spolupráci. Kromě toho, že o tématu přednáším - prozatím účelově především ve spřízněných aktivistických kruzích, eko-vesnicích a regionálních komunitách - se také věnuji praktické regenerativní kultuře a regionálnímu a lokálnímu rozvoji mezilidských vztahů: povedlo se nám pořídit starý dům v Českém středohoří, který hodláme rekonstruovat a provozovat podle permakulturních principů a využívat jako základnu pro různé spolkové činnosti a soustředění a zároveň navazujeme vztahy s okolními komunitami a aktivisty k posílení spolupráce, soudržnosti a odolnosti.

Jsem vystudovaná filoložka a roky jsem se věnovala knižní tvorbě, redakci a literárnímu překladu a jednou - za příznivějších společenských a klimatických okolností - bych se k tomu i ráda vrátila. Více na mém FB

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Nepodmíněný základní příjem a udržitelnost
 • Regenerativní kultura
 • Lidská práva a sociální a klimatická spravedlnost
 

Dostupnost:
Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj

 

Monika Feigerlová

Vědecká pracovnice Ústav státu a práva AV ČR, advokátka.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Energetická charta, energetické spory
 • Investiční spory z odchodu od fosilních paliv a podpory OZE
 • Klimatická litigace proti korporacím
 • Business a lidská práva
 

Dostupnost:
Praha

 

Luděk Petrilák

Jsem vystudovaný zoolog - ornitolog, účastním se různých ornitologických výzkumů, monitoringu chřástala polního a jeho ochraně, dělám menší projekty k zadržování vody v krajině, jsem vyškolený koordinátor Živé vody.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Témata:

 • Ptáci v krajině
 • Zádrž vody v krajině
 • Biodiverzita
 

Dostupnost:
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

 

Petra Kolínská

V rámci kanceláře Zeleného kruhu vede projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Projekt se zaměřuje na odstraňování bariér v legislativě při adaptaci sídel na klimatickou změnu.
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata:

 • Komunální volby a adaptace na klima - na co se ptát kandidátů a zvolených zastupitelů
 • Územní plánování a adaptace na klima (jaké nástroje lze využít)
 • Stromy v ulicích - proč jich není více (překážky, o kterých se málo mluví)
 • Měníme klima v legislativě - jaké změny zákonů potřebujeme, abychom se úspěšně adaptovali na klimatickou změnu?


Nabízená témata jsou vhodná spíše pro občany z větších měst (ideálně 10 tisíc obyvatel a více).

Dostupnost:  Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Moravsko-slezský kraj, Olomoucký kraj. (Záleží na konkrétním městě a kvalitě spojení s Prahou).

Přednáška nebo diskuse: pozvi si expert(k)y

Další druhy akcí:

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU