Jak udělat akci k Týdnu pro klima?

Zapoj se do ochrany klimatu. Vymysli vlastní akci, která bude směřovat k řešení klimatické krize nebo otvírat diskusi o tom, jaká řešení se mohou ve tvém okolí nabízet, přidej ji do programu tady na webu a pozvi na ni ostatní! 

Nevíš si s něčím rady? Čti dál, třeba ti pořadí Manuál na této stránce. Pokud ne, neváhej se obrátit na organizační tým Týdne pro klima (info@tydenproklima.cz), rádi Ti poradíme!

Jak začít? A je to pro mě?

Přípravu akce s námi můžeš probrat i formou konzultace. Váháš s něčím? Obrať se na nás na mailu info@tydenproklima.cz

 

Kdo se může zapojit?

Kdokoliv – organizace, škola, kolektiv, skupina kamarádů a kamarádek nebo aktivní jednotlivec.


Jak vybrat formu, termín a zaměření akce?

 • Forma: fyzicky či online, demonstrace, koncert, přednáška, workshop, promítání filmu, divadlo, swap, cyklojízda, webinář, komentovaná vycházka, konference, výstava, setkání se samosprávou, happening, cokoli dalšího...
 • Cílová skupina: podle svých možností a preferencí si urči dosah (celostátní či regionální) a cílovou skupinu své akce (mladí, senioři, školy, konkrétní obec, široká veřejnost...)
 • Zapojení mladých: během letošního ročníku chceme co nejvíc podpořit i mladé lidi. Pokud tě napadne, jak během své akce cílit právě na ně, bude to určitě fajn!
 • Spolupráce s ostatními: podívej se na seznam zaregistrovaných pořadatelů a akcí a všímej si, jestli se už se ve stejný termín nekoná podobná ve tvém okolí. Pokud ano, neznamená to, že svou akci nemůžeš uspořádat, ale můžeš zvážit, zda by nebyl lepší jiný termín, jiné téma nebo spolupráce s těmi, kdo už podobnou akci chystají.

 

Jak promyslet obsah akce?

 • Mysli globálně: letošní Týden pro klima bude tématizovat mj. dopady klimatické krize ve světě. Jak klimatická krize postupuje v ohrožených regionech a jaké otázky s sebou nese klimatická migrace? Jakou zodpovědnost má v globální vesnici Evropa a Česká republika? 
 • Organizuj lokálně: i v souvislosti s letošními evropskými volbami si položíme otázku, jak se můžeme o ochranu klima zasadit i na místní úrovni. Co můžeme dělat jako skupiny aktivních občanů? Co mohou dělat samosprávy? Jaká řešení můžeme hledat pro rostoucí ceny energií i bydlení? Promítají už se tato témata do blížících se evropských voleb? Jak na ně můžeme zastupitelstva upozornit?
 • Další tipy k obsahu a komunikaci o klimatické krizi najdeš níže (na konci stránky).

Spoj se s místními koordinátory!

V některých obcích má Týden pro klima 2024 i regionální koordinátorky a koordinátory. Pokud vlastní akci k Týdnu pro klima zvažuješ, ale nejsi si něčím jistý, můžeš se ně obrátit. Koordinátoři jsou v obraze o tom, co se v daném místě chystá, kde čekat termínové kolize nebo kde by se mohli skrývat případně zajímaví lokální spojenci. 

Grafické prvky k využití (2024)

Připravuješ akci k Týdnu pro klima? Použij ve své grafice naše prvky a dej tak vědět, že je akce součástí Týdne pro klima 2024.

Image

Vlož do grafiky své akce letošní "odznak" nebo naše logo

Badge nezapomeň vložit hlavně do grafiky události na Facebooku, na plakát nebo do letáku, který k akci připravuješ. Pokud se ti do grafiky nehodí přímo tahle verze, nabízíme i několik alternativ. Vše si můžeš stáhnout tady » badge v oficiální verzi. Nabízíme také alternativní variantu badge.

Kromě toho můžeš využít i loga Týdne pro klima, která používáme napříč ročníky.

Vytvoř si k akci plakát v designu Týdne pro klima 2024

Nabízíme několik variant šablon. Můžeš si:

 • stáhnout prázdnou šablonu a dopsat si vlastní text fixou - velikost A3 (pdf)velikost A2 (pdf).

 • vytvořit plakát s pomocí editovatelné šablony - zadej název akce, datum, místo konání a další podrobnosti do šablony v uživatelsky přívětivém editoru Canva a stáhni si výsledné pdf s hotovým plakátem.

Využij design Týdne pro klima 2024 pro vytvoření události na Facebooku

Při vytváření Facebookové události k tvé akci můžeš využít šablony úvodní fotky, které jsme vytvořili. Důležité informace jednoduše upravíš v editoru Canva.

Jak akci zviditelnit?

Základní propagaci získává tvá akce díky vložení na web Týdne pro klima. Na web Týdne pro klima můžeš odkazovat ze sociálních sítí, ze svého webu nebo v e-mailech. Akci můžeš ale propagovat i jinak.

Sociální sítě

 • Vytvoř si vlastní událost na Facebooku a přidej do spoluorganizátorů facebookovou stránku Týden pro klima. Akce se tak propíše i do programu naší stránky a uvidí ji více lidí. Účinné je také zaslání pozvánky na událost facebookovým přátelům nebo sdílení ve feedu. Stojí to jen trochu času, peníze žádné, a může to být opravdu efektivní!

 • Na Facebooku můžeš využít i letošní událost Týden pro klima 2024. Info o své akci můžeš nasdílet i tam. Můžeš se tam také spojit s dalšími příznivci Týdne pro klima nebo nabídnout či poptat spolupráci na přípravě.

 • Týden pro klima je i na Instagramu. Hledej hashtagy: #TydenProKlima2024#TydenProKlima 

 • K akci můžeš vytvořit i letáček nebo plakát a zanést ho na různá místa, kde se pohybují lidé, které by téma mohlo zajímat. Sdílej letáček i na sociálních sítích nebo v e-mailech.

Jak oslovit média?

Jak by měla vypadat samotná akce?

Dej na akci vědět o tom, že probíhá v rámci Týdne pro klima. Vyvěs v místě konání logo nebo plakát letošního ročníku nebo se zmiň o Týdnu pro klima během úvodní řeči k debatě nebo projekce.

Etický kodex akcí

 • Akce musí být registrovaná na webu Týdne pro klima. Pokud má vlastní událost také na Facebooku, stránka Týden pro klima je přidána jako spolupořadatel.
 • Na akci by mělo zaznít, že probíhá v rámci Týdne pro klima. Pokud se akce koná naživo, je na místě konání viditelně umístěn plakát nebo vytištěné logo Týdne pro klima.
 • Při plánování i průběhu akce by měl být kladen důraz na udržitelnost a akce by v ekologických a klimatických dopadech měla být vzorem pro ostatní.
 • Týden pro klima neslouží k propagaci zcela nesouvisejících akcí ani ke vkládání reklam.
 • Akce musí respektovat základní lidská práva a svobody.
 • Protestní akce pořádané pod hlavičkou Týdne pro klima musí být zásadně nenásilné.
 • Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout zařadit do Týdne pro klima akci, která je v rozporu s tímto etickým kodexem nebo pokud je navázána na subjekty odpovědné za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí, hrubé porušování lidských práv nebo podnikají v konkrétních oborech zvláště poškozujících životní prostředí a lidská práva: těžba fosilních paliv, petrochemický průmysl, jaderná energetika, automobilový průmysl a kamionová doprava, letecký průmysl a letecká doprava, tabákový průmysl, výroba alkoholu, zbrojní průmysl, pornografie a herny a kasina.

 

Další materiály k možné distribuci na akcích

Například brožury Klimatické koalice o tom, jak se mohou do klimatických řešení zapojovat města a lidé na místní úrovni nebo materiály Nové dohody (mj. ke klimatickým řešením na úrovní obcí):

Foť, natáčej a sdílej!

Nafoť nebo natoč svou akci a sdílej ji na sítích. Nezapomeň využít hashtagy.

Fotky můžeš sdílet i v události Týden pro klima 2024 na Facebooku nebo označ Týden pro klima ve stories na Instagramu.

Budeme rádi, když nám fotky a videa z akce pošleš i na e-mail  info@tydenproklima.cz, třeba i s krátkým komentářem vyjadřujícím tvé dojmy z akce. I letos bychom chtěli udělat po skončení Týdne pro klima sestřih videí, případně zajímavých fotek. I díky Tobě se tak o klimatické krizi a o Týdnu pro klima budou moci dozvědět zase další lidé! 

Využívej hashtagy

 

#TydenProKlima2024

#TydenProKlima

Sledujte nás na sociálních sítích:

Zapoj se i dlouhodobě

Bavilo tě podílet se na Týdnu pro klima nebo se chceš tématu věnovat dlouhodobě? Zůstaň v kontaktu s lidmi, kteří ti s organizováním akcí pomáhali, a zvažte společně, čemu se můžete věnovat dál. 

Pro začátek si můžeš přečíst brožury Klimatické koalice o tom, jak se zapojit na místní úrovni: 

Pokud nechceš, aby ti něco důležitého v dění kolem ochrany klimatu uniklo, přihlas se úplně dole na stránce do nepravidelného newsletteru Klimatické koalice!

Můžeš se také podívat na členské organizace Klimatické koalice a Zeleného kruhu, zda by ti dávalo smysl připojit se k někomu, kdo už je aktivní někde v tvém okolí!

Pokud jsi součástí organizace nebo iniciativy (i neformální), zvaž, jestli se do Klimatické koalice nebo Zeleného kruhu nechcete rovnou připojit a stát se členy :)

COVER NO BG kopie

Užitečné zdroje

Zdroje, přednášky a dokumenty, odkud můžete čerpat faktické informace a které můžete využít:

Záznamy online konferencí, přednášek a debat pro pedagogy a žáky s tematikou změny klimatu:

Výukové lekce:

Brožury Klimatické koalice:

Nová dohoda:

Tip: Jak komunikovat o klimatické krizi?

Častým problémem komunikace o krizi klimatu je, že diskuse sklouzne k uhlíkové stopě Grety nebo úsporným žárovkám – tedy k tématům, na které má kdekdo názor, ale skutečného problému se nedotýkají. 

Na základě výzkumných zjištění lze učinit následující základní doporučení:

Buďme přesní a kritičtí – pracujme s aktuálními a ověřenými informacemi a rozvíjejme kritické myšlení. Vždy dbejme na korektnost a ověřitelnost faktů, kterými argumentujeme. Jak kotvit diskusi k faktickým informacím? Zkus například vytisknout grafy nebo učitečné články a umístit je tak, aby byly všem dobře na očích.

Buďme blízcí a hmatatelní – změna klimatu nesmí být vnímána jako problém, který je vzdálený v čase a prostoru, a proto se naší přítomnosti ani netýká. Rámuj proto klimatická témata jako místní agendu a problém související s našimi životy.

Nepodceňujme sociální a emoční složku, buďme pozitivní – fakta jsou důležitá, ale sama nevedou ke změně postojů ani ke klimaticky odpovědnému chování. Jednání lidí ovlivňuje sociální okolí a zásadní roli hrají i emoce (např. schopnost vyrovnat se s negativními pocity ekologické úzkosti vyvolanými ohrožením). Strach a bezmoc se někdy mohou projevovat jako agrese. Zohledněme proto v komunikaci i společenský a emoční rozměr – jednou z cest je doprovázení lidí při zpracování jejich emocí. Ukažme i pozitivní možnosti, ukažme změnu klimatu i jako příležitost zlepšit prostředí, změnit ekonomiku na udržitelnou a posílit odolnost společnosti. 

Ukažme možnosti aktivního zapojení jednotlivce i skupinových akcí – klimaticky odpovědné jednání se může rozvinout pouze v případě, že se lidé mohou do řešení reálně zapojit, získají-li přesvědčení, že na nich záleží a že mohou sami něco ovlivnit. Zaměřme se proto na možnosti, které mají jednotlivci, i na skupinové akce. Platí, že individuální akce a změny spotřebních návyků jsou sice potřeba, ale v porovnání s dopady nastavení systému (např. energetický mix ČR) jsou individuální akce samy o sobě nedostačující. Potřebujeme skupinové akce zaměřené na systémové změny v energetice, obchodování, nastavení ekonomiky, zemědělství a průmyslu. 

Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.