Co dělat pro klima

Rozvratu klimatického systému musíme zabránit především s pomocí dalekosáhlých systémových změn. Aby k nim však došlo, musíme jednat společně. To nejjednodušší, čím může přispět každý z nás už tady a teď, je ale začít sama nebo sám u sebe. Nejen tím, jak zajišťujeme své potřeby, ale i změnami v našem chování a životním stylu. Na osobní úrovni můžeme také alespoň vlastním hlasem nebo drobným přispěním podporovat takové iniciativy, aktivity nebo politiky a političky, kteří o hlubší a transformativní změny usilují právě na systémové úrovni.

Image

Co dělat jako jednotlivec?

Vzdělávej se

Vzdělávej se!

Víc o tom, co dělat jako jednotlivec i co je třeba měnit na systémové, celospolečenské úrovni najdeš na stránkách Klimatické koalice. Pročti si je.

V čem spočívá řešení klimatické krize podrobně popisuje také nová česká kniha “Klima je příležitost”. Autor Petr Daniš je ředitelem jedné z členských organizací Klimatické koalice, vzdělávacího centra Tereza. Víc o knížce i o tom, jak ji objednat (a podpořit tak mj. autora i činnost vzdělávacího centra Tereza), zjistíš na webu Klima je příležitost

Projdi si také sekci s materiály tady na webu.

Změň své chování!

Změň své chování!

Dej si klimatický závazek. Řadu tipů nabízí třeba Hodina Země, kde si můžeš rovnou spočítat, kolik CO2 svým závazkem ušetříš.

Zaměřit se můžeš pro začátek na jídelníček. Zapoj se do Veggie Challenge speciálně v rámci Týdne pro klima a zkus rostlinnou stravu, která je méně náročná na spotřebu zdrojů i na emise skleníkových plynů. Navíc si můžeš vybrat ze tří variant výzvy tu, která ti nejlépe sedne – 30 dní veganství, 30 dní vegetariánství nebo 30 dní méně masa. Kromě klimatu uděláš radost i mnoha našim zvířecím přátelům, půdě i celým ekosystémům.

Více informací o tom, jaké pozitivní dopady má rostlinná strava na planetu objevíte na: https://proveg.com/cz/zivotni-prostredi/


Zkus vyměnit letadlo za vlak a auto za hromadnou dopravu nebo třeba kolo. Cesty do práce na kole si můžeš zkusit třeba v rámci kampaní spolku AutoMat. 

Spoj síly s dalšími!

Spoj síly s dalšími!

Najdi si organizaci, spolek nebo kolektiv, jehož aktivity s tebou rezonují, a přidej se k nim! Inspiraci můžeš najít třeba mezi 60 organizacemi Klimatické koalice.

Hledat můžeš taky na mapě klimatických iniciativ.

Systémové změny

tlačme společně na velké hráče

tlačme společně na velké hráče

Jak už bylo řečeno, katastrofálnímu rozvratu klimatického systému nezabráníme bez hlubokých systémových změn. Systémové změny však mohou provádět pouze politici a političky, nebo vlivné soukromé podniky. Od nich musíme žádat potřebné změny – od legislativních úprav a změn v přerozdělování veřejného rozpočtu, až po přesměrování soukromého kapitálu, či finančních a pojišťovacích služeb směrem od fosilního průmyslu k udržitelnějším a k životnímu prostředí přátelským projektům a aktivitám.

transformace napříč sektory, nejen v energetice

transformace napříč sektory, nejen v energetice

V praxi musíme od politických a ekonomických elit požadovat především co nejrychlejší útlum těžby a spalování uhlí a přechod na výrobu energie z obnovitelných a čistějších zdrojů, ale zároveň také efektivizaci jejího využívání. Dále musíme požadovat rozsáhlé změny v současné neudržitelné průmyslové výrobě a v hospodaření v krajině (zemědělství, lesnictví, vodohospodářství), větší podporu elektromobility a veřejné dopravy a naopak postupný útlum dopravy letecké, zcela nový přístup ke stavebnictví a způsobu vytápění, odpadovém hospodářství, a také v celkové ochraně přírody.

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Je potřeba také provést tzv. Spravedlivou transformaci, která zaručí obyvatelům závislým např. na těžbě uhlí a uhelných elektrárnách co nejméně bolestný přechod na udržitelnější způsob hospodaření a výrobu energie. Celkově lze pro všechny aspekty spravedlivé transformace směrem k udržitelnějšímu hospodářství čerpat štědrou finanční pomoc z Evropské unie. Problém je v tom, že speciálně v Česku nejsou politici a političky rozsáhlým změnám nakloněni a snaží se udržovat status quo, který je ale neudržitelný. Selhávají jak v dělání klíčových rozhodnutí, tak i ve využívání dostupné finanční pomoci pro přechod k udržitelnosti nebo v komunikaci zelené transformace směrem k veřejnosti.

Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.