Debata se samosprávou

Uspořádej besedu se starostkou nebo s místním zastupitelstvem a ptej se místních političek a politiků na témata spojená s řešeními klimatické krize. 


Starostové, zastupitelky a lidé podílející se na chodu obce často nemají kapacitu sledovat vše, co je možné v rámci obce prosazovat. Připomeň jim v rámci společného dialogu různé možnosti, které na obecní úrovni existují.

  • Plánují zapojení do Paktu starostů a primátorů a zpracování klimaticko-energetického plánu? Nebo už obec v paktu je, ale zatím nevyvíjí další aktivitu?
  • Má obec energetického manažera?
  • Jak plánují řešit dostupnost bydlení a co by pro to obec mohla udělat?
  • Znají návrhy z Nové dohody pro komunální úroveň politiky? Co z předložených nápadů by mohla obec rozvíjet? Základní verzi Nové dohody pro celou Českou republiku najdeš na webu novadohoda.cz.
  • Znají obsah Programu Ideál, který připravil spolek AutoMat? Jak by šlo zajistit udržitelnou a pro život řady lidí i přívětivější dopravu ve vašem městě a z kterých bodů by se mohla obec inspirovat?

 

Nevyhovuje ti formát debaty?

Domluv si třeba jenom schůzku se zastupitelstvem a prober s lidmi, kteří v regionu rozhodují, možnosti vaší obce v ochraně klimatu nebo i vzájemnou spolupráci. Jak podobný dialog otevřít ti poradí třeba nová brožura Klimatické koalice Zapojujeme města do klimatických řešení 2: Návod pro obyčejné občan(k)y.

Místní samosprávě můžeš připomenout i předchozí díl brožury Klimatické koalice o zapojování měst do klimatických řešení. Ten se věnoval především možnostem samospráv. Uvádí se v něm i možnosti financování různých opatření např. z fondů Evropské unie. 

Můžeš s přáteli uspořádat happening před radnicí, sepsat místnímu zastupitelstvu otevřený dopis nebo najít jinou vhodnou formu, jak představit možná klimatická opatření na lokální úrovni a říci si o jejich implementaci.

 

Debata se samosprávou

Další druhy akcí:

Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.