Den otevřených dveří tam, kde se pěstuje dobrá praxe

Víš o nějakém příkladu dobré praxe, který by mohl inspirovat ostatní? Pomoz zorganizovat den otevřených dveří a dej dalším lidem možnost podívat se, jak dělat věci lépe, než je obvyklé, a jak si ochranu klimatu a klimaticky přívětivá řešení představit v praxi! O co může jít?


V zemědělství a lesnictví:

 • agrivoltaika  
 • regenerativní zemědělství
 • ekologické zemědělství
 • výroba a aplikace biouhlu 
 • udržitelný přístup k hospodaření v lese


V energetice: 

 • komunitní energetika
 • obnovitelné zdroje energie
 • pasivní a jiné ekologické stavby


Zpracování odpadů:

 • bioplynová stanice
 • cirkulární ekonomika
 • re-use centra


Dalších příkladů určitě existuje bezpočet. Znáš některý ze svého okolí? Navrhi komentovanou prohlídku v Týdnu pro klima, zkus domluvit někoho, kdo by byl vhodným průvodcem a pomoz s propagací akce.

Den otevřených dveří tam, kde se pěstuje dobrá praxe

Další druhy akcí:

Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.