Jak udělat akci v rámci Týdne pro klima 2022

Zvažuješ, jak na to, nebo už máš akci připravenou a chceš ji přidat k Týdnu pro klima?

 1. INFORMACE: Přečti si návod a praktické tipy níže, jak akci připravit! (Nevynechej ani Etický kodex.)
 2. REGISTRACE: Zaregistruj se jako pořadatel/ka na webu tydenproklima.cz a přidej svou akci. Pokud máš i událost na Facebooku, přidej stránku Týden pro klima jako spoluorganizátora.
 3. PROPAGACE: Dej o své akci vědět ostatním!
 4. AKCE: Na akci viditelně vylep vizuál (plakát, logo) Týdne pro klima. Můžeš pomoct i se sběrem podpisů pod související petice.
 5. DOKUMENTACE: Svou akci zdokumentuj a fotky a videa nasdílej. Hashtag znáš? (Najdeš ho níže)
 6. NEPŘESTÁVEJ: Nezůstávej jenom u Týdne pro klima. Uvaž, jak se můžeš zapojit i dlouhodobě!

Na Facebooku můžeš sledovat i letošní událost Týden pro klima 2022. Nasdílej tam svou vlastní akci s ostatními nebo nabídni či poptej spolupráci na přípravě. Sdílej a lajkuj příspěvky Týdne pro klima a dej o letošním ročníku vědět svým kontaktům a lidem kolem sebe.

INFORMACE: Návod na přípravu akce

Jak uspořádat akci a jak by měla nebo mohla vypadat? Kde se inspirovat, jak vybrat termín a atraktivní téma akce?

Přípravu akce s námi můžeš probrat i formou konzultace. Váháš s něčím? Obrať se na nás na mailu info@tydenproklima.cz


Kdo se může zapojit do přípravy Týdne pro klima?

Zapojit se může kdokoliv – organizace, škola, kolektiv, skupina kamarádů a kamarádek nebo aktivní jednotlivec.
 

Jak vybrat formu, termín a zaměření akce

 • Forma: fyzicky či online, demonstrace, koncert, přednáška, workshop, promítání filmu, divadlo, swap, cyklojízda, webinář, komentovaná vycházka, konference, výstava, setkání se samosprávou, happening, cokoli dalšího...
 • Cílová skupina: urči si dosah (celostátní i regionální), cílovou skupinu (mladí, senioři, školy, konkrétní obec, široká veřejnost?)
 • Zapojení mladých: během letošního ročníku chceme co nejvíc podpořit i mladé lidi. Pokud tě napadne, jak během své akce cílit i na ně, bude to fajn!
 • Spolupráce s ostatními: podívej se na seznam už zaregistrovaných akcí a všímej si, jestli se ve stejný termín nekoná podobná akce online nebo jestli není naplánovaná podobná akce ve tvém městě. Pokud ano, neznamená to, že svou akci nemůžeš uspořádat také, ale je dobré zvážit, zda by nebyl lepší jiný termín, jiné téma nebo spolupráce s tím, kdo už podobnou akci chystá.

Jak promyslet obsah akce?

Promysli propojení akce s tématem klimatické krize.  

 • Mysli globálně: letošní Týden pro klima bude tématizovat mj. dopady klimatické krize ve světě. Jak klimatická krize postupuje v ohrožených regionech a jaké otázky s sebou nese klimatická migrace? Jakou zodpovědnost má v globální vesnici Evropa a Česká republika? 
 • Organizuj lokálně: i v souvislosti s pozdimními komunálními volbami si položíme otázku, jak se můžeme o ochranu klima zasadit i na místní úrovni. Co můžeme dělat jako skupiny aktivních občanů? Co mohou dělat samosprávy? Jaká řešení můžeme hledat pro rostoucí ceny energií i bydlení? Promítají už se tato témata do blížících se komunálních voleb? Jak na ně můžeme zastupitelstva upozornit?
Častým problémem komunikace o krizi klimatu je, že diskuse sklouzne k uhlíkové stopě Grety nebo úsporným žárovkám – tedy k tématům, na které má kdekdo názor, ale skutečného problému se nedotýkají. 

Na základě výzkumných zjištění lze učinit následující základní doporučení:

Buďme přesní a kritičtí – pracujme s aktuálními a ověřenými informacemi a rozvíjejme kritické myšlení. Vždy dbejme na korektnost a ověřitelnost faktů, kterými argumentujeme. Jak kotvit diskusi k faktickým informacím? Zkus například vytisknout grafy nebo učitečné články a umístit je tak, aby byly všem dobře na očích.

Buďme blízcí a hmatatelní – změna klimatu nesmí být vnímána jako problém, který je vzdálený v čase a prostoru, a proto se naší přítomnosti ani netýká. Rámuj proto klimatická témata jako místní agendu a problém související s našimi životy.

Nepodceňujme sociální a emoční složku, buďme pozitivní – fakta jsou důležitá, ale sama nevedou ke změně postojů ani ke klimaticky odpovědnému chování. Jednání lidí ovlivňuje sociální okolí a zásadní roli hrají i emoce (např. schopnost vyrovnat se s negativními pocity ekologické úzkosti vyvolanými ohrožením). Strach a bezmoc se někdy mohou projevovat jako agrese. Zohledněme proto v komunikaci i společenský a emoční rozměr – jednou z cest je doprovázení lidí při zpracování jejich emocí. Ukažme i pozitivní možnosti, ukažme změnu klimatu i jako příležitost zlepšit prostředí, změnit ekonomiku na udržitelnou a posílit odolnost společnosti. 

Ukažme možnosti aktivního zapojení jednotlivce i skupinových akcí – klimaticky odpovědné jednání se může rozvinout pouze v případě, že se lidé mohou do řešení reálně zapojit, získají-li přesvědčení, že na nich záleží a že mohou sami něco ovlivnit. Zaměřme se proto na možnosti, které mají jednotlivci, i na skupinové akce. Platí, že individuální akce a změny spotřebních návyků jsou sice potřeba, ale v porovnání s dopady nastavení systému (např. energetický mix ČR) jsou individuální akce samy o sobě nedostačující. Potřebujeme skupinové akce zaměřené na systémové změny v energetice, obchodování, nastavení ekonomiky, zemědělství a průmyslu. 

PROPAGACE

Jak svou akci zviditelnit?

 • Základní propagaci získává tvoje akce díky vložení na web Týdne pro klima. Web můžeš dále využívat - sdílet stránku se svou událostí, odkazovat na ni ze sociálních sítí, z webu či v e-mailech.
 • Vytvoř vlastní událost na faceboooku a přidej do spoluorganizátorů i facebookovou stránku Týden pro klima. Díky tomu se akce propíše i do programu této stránky a uvidí ji tak více lidí. Nezapomeň na účinné šíření události tím, že ji nasdílíš svým facebookovým přátelům – pozvi je k účasti na události. Stojí to jen chvilku času, žádné peníze a může to být opravdu efektivní!
 • Pozvi lidi ze svého okolí a požádej je o šíření dál.
 • Vytvoř letáček nebo plakát a zanes ho na různá místa, kde se pohybují lidé, které by téma a tvá akce mohly zajímat. Sdílej letáček i na sociálních sítích nebo v e-mailech.
Oslov média

AKCE

Na místě vyvěs logo nebo plakát Týdne pro klima.

Můžeš pomoct i se sběrem podpisů pro spřízněné petice, které budeme v souvislosti s letošním Týdnem pro klima propagovat.

Etický kodex akcí

 • Akce musí být registrovaná na webu Týdne pro klima. Pokud má vlastní událost také na Facebooku, stránka Týden pro klima je přidána jako spolupořadatel.
 • Na akci by mělo zaznít, že probíhá v rámci Týdne pro klima. Pokud se akce koná naživo, je na místě konání viditelně umístěn plakát nebo vytištěné logo Týdne pro klima.
 • Při plánování i průběhu akce by měl být kladen důraz na udržitelnost a akce by v ekologických a klimatických dopadech měla být vzorem pro ostatní.
 • Týden pro klima neslouží k propagaci zcela nesouvisejících akcí ani ke vkládání reklam.
 • Akce musí respektovat základní lidská práva a svobody.
 • Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout zařadit do Týdne pro klima akci, která je v rozporu s tímto etickým kodexem nebo pokud je navázána na subjekty odpovědné za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí, hrubé porušování lidských práv nebo podnikají v konkrétních oborech zvláště poškozujících životní prostředí a lidská práva: těžba fosilních paliv, petrochemický průmysl, jaderná energetika, automobilový průmysl a kamionová doprava, letecký průmysl a letecká doprava, tabákový průmysl, výroba alkoholu, zbrojní průmysl, pornografie a herny a kasina.

DOKUMENTACE

Zdokumentuj svou akci! #tydenproklima2022

Nafoť nebo natoč svou akci a sdílej ji s hashtagem #tydenproklima2022 na facebooku - budeme rádi, pokud budeš dílet fotky i přimo v události Týden pro klima 2022. Fotky můžeš s hastagem sdílet i na Instagramu. Nezapomeň nám fotky a videa z akce poslat i mailem, ideálně i s citací vyjadřující tvé dojmy z akce nebo dojmy někoho z účastníků. Rádi fotky z uskutečněných akcí následně umístíme na sociální sítě, na web Týdne pro klima nebo do rekapitulačního videa. I díky tobě se tak o klimatu a o Týdnu pro klima a klimatické krizi dozví zase další lidé! 

 

Potřebuješ další konzultaci?

Ozvi se nám na mail info@tydenproklima.cz !


NEPŘESTÁVEJ

Bavilo tě podílet se na Týdnu pro klima nebo se chceš tématu věnovat dlouhodobě? Zůstaň v kontaktu s lidmi, kteří ti s organizováním akcí pomáhali, a zvažte společně, čemu se můžete věnovat dál. 

Pro začátek si můžeš přečíst brožury Klimatické koalice o tom, jak se zapojit na místní úrovni: 

Nebo se podívej na členské organizace Klimatické koalice a Zeleného kruhu, zda by ti dávalo smysl připojit se k někomu, kdo už je aktivní někde v tvém okolí!

 

Užitečné zdroje

Zdroje, přednášky a dokumenty, odkud můžete čerpat faktické informace a které můžete využít:

Záznamy online konferencí, přednášek a debat pro pedagogy a žáky s tematikou změny klimatu:

Výukové lekce:

Brožury Klimatické koalice: