Pořadatelé a pořadatelky akcí

Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a volnočasové...

Zobrazit akce
Knihovna města Mladá Boleslav
Knihovna města Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou. Je zřízena za účelem poskytování veřejných...

Zobrazit akce
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Knihovna Ústeckého kraje funguje v Ústí nad Labem již od roku 1945. Tato kulturně vzdělávací organizace se...

Zobrazit akce
Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze se řadí mezi největší a nejvýznamnější knihovny v České republice. Tvoří ji více...

Zobrazit akce
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu...

Zobrazit akce
Žofie Hobzíková
Žofie Hobzíková

Jmenujeme se Martina a Žofie a poznaly jsme se díky klimatickému aktivismu. Spojuje nás mimo jiné láska k...

Zobrazit akce
beZobalka
beZobalka

Jsme první bezobalový obchod v Pardubicích, kde najdete základní potraviny a drogerii v takové podobě, která...

Zobrazit akce
Dobrovolnická akademie INEX

Dobrovolnická akademie je vzdělávací a nezávislý projekt pod záštitou organizace INEX-SDA, který poskytuje...

Zobrazit akce
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Jsme strategickým partnerem nově vzniklého projektu LIFE COALA, který reaguje na dopady klimatické změny v...

Zobrazit akce
Ekumenická akademie
Ekumenická akademie

V Ekumenické akademii prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a...

Zobrazit akce
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.

Na naší škole studují žáci obory agropodnikání, veterinářství a veřejnosprávní. K výuce a volnočasovým...

Zobrazit akce
Na mysli, z.ú.
Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se otázkami globální udržitelnosti, změny klimatu a...

Zobrazit akce
ZŠ Žamberk 28.října 581
ZŠ Žamberk 28.října 581

Naše škola je typickou základní školou v České republice. Dlouhou dobu děláme Erasmus+ projekty. Většina...

Zobrazit akce
Greenpeace
Greenpeace

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Naším...

Zobrazit akce
Obraz - Obránci zvířat / Tvoje výzva
Obraz - Obránci zvířat / Tvoje výzva

nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy,...

Zobrazit akce
eurosolar.cz
eurosolar.cz

Národní sekce evropské asociace pro obnovitelnou energii pořádá přednášky a publikuje články. Rovněž se...

Zobrazit akce
ICT Odbory
ICT Odbory

Jsme skupina pracovníků a pracovnic z call center a IT sektoru v celém Česku a společně se scházíme, abychom...

Zobrazit akce
Jan Froněk - kouč se srdcem pro udržitelnost
Jan Froněk - kouč se srdcem pro udržitelnost

Pomáhám lidem na univerzitách dosahovat lepších výsledků bez ztráty důležitých vztahů, zdraví nebo své duše....

Zobrazit akce
Ekoškola
Ekoškola

Největší mezinárodní vzdělávací program vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života a ochraně životního...

Zobrazit akce
CIRA Advisory s.r.o.
CIRA Advisory s.r.o.

Zabýváme se cirkulární ekonomikou napříč všemi ekonomickými segmenty. Pomáháme zavádět udržitelnost do firem...

Zobrazit akce
Ekologický institut Veronica
Ekologický institut Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody...

Zobrazit akce
Mgr. Petr Růžička

Jsem kouč, mentor a terapeut s citem pro klima a trvale udržitelný život. Sedmým rokem tvořím dvouhektarovou...

Zobrazit akce
NESEHNUTÍ (2)
NESEHNUTÍ (2)

Stojíme před mnohými výzvami. Příčiny společenských a ekologických problémů jsou vzájemně provázané. Stejně...

Zobrazit akce
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a...

Zobrazit akce
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně...

Zobrazit akce
Strana zelených Ostrava (2)
Strana zelených Ostrava (2)

Klimatická a ekologická krize nám odpočítává čas, kdy bude tento svět ještě k žití. Ekologické problémy už...

Zobrazit akce
Pěšky městem, z. s.
Pěšky městem, z. s.

Máme rádi naše města a měníme je v bezpečnější a příjemnější místo. Hájíme chůzi jako nejlepší způsob...

Zobrazit akce
Společný svět
Společný svět

Jsme nezisková organizace propagující rostlinnou stravu a udržitelný životní styl.​ Věříme, že i malé...

Zobrazit akce
STUŽ
STUŽ

STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy...

Zobrazit akce
Komunitní zahrada Střelák
Komunitní zahrada Střelák

Komunitní zahrada Střelák je první komunitní zahradou v Hradci Králové. Klíčí, sílí a roste v parku u...

Zobrazit akce
Doughnut Czechia
Doughnut Czechia

Doughnut Czechia je multidisciplinární skupina nadšenců pro udržitelnost a odpovědný rozvoj. Společně jsme...

Zobrazit akce
ProVeg, z.s. (2)
ProVeg, z.s. (2)

ProVeg je mezinárodní organizace zvyšující povědomí potravinách, která pracuje na transformaci globálního...

Zobrazit akce
Městská knihovna Břeclav

Profesionálním přístupem vytváříme kulturní, vzdělávací a inspirativní zázemí pro všechny.

Zobrazit akce
AutoMat
AutoMat

Podporujeme rozvoj udržitelné dopravy, posilujeme komunitní vztahy a dohlížíme na zodpovědné a obecně...

Zobrazit akce
Říční krajina z. s. (2)
Říční krajina z. s. (2)

Jsme otevřenou skupinou lidí, motivovaných aktivně se zasadit o zachování života, přírodní rozmanitosti i...

Zobrazit akce
Město Břeclav
Město Břeclav

Břeclav je okresní město v Jihomoravském kraji na řece Dyji, leží na okraji Lednicko-valtického areálu, cca...

Zobrazit akce
Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní
Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní

Jsme veřejná knihovna, kterou může využívat úplně každý. Půjčujeme knihy, časopisy, hudbu, deskové hry,...

Zobrazit akce
Skauti na Zemi

Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět v souvislostech, rozuměli hlubším příčinám současných...

Zobrazit akce
Ekocentrum PALETA
Ekocentrum PALETA

Ekocentrum PALETA je zapsaný spolek zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na...

Zobrazit akce
Telperion

Studentský spolek zabývající se klima vzděláváním.

Zobrazit akce
Klimatická koalice Olomouc (3)
Klimatická koalice Olomouc (3)

Klimatická koalice Olomouc (KKO) je otevřený kolektiv občanů a zástupců organizací usilující od listopadu...

Zobrazit akce
Mladiinfo ČR, z.s.
Mladiinfo ČR, z.s.

Inspirujeme mladé lidi v Česku k tomu, aby využívali svůj potenciál, vyrazili do světa a stali se aktivními...

Zobrazit akce
Limity jsme my (2)
Limity jsme my (2)

Jsme otevřené občanské hnutí zdola proti těžbě a spalování uhlí a za klimatickou spravedlnost. Sdružujeme...

Zobrazit akce
Středisko ekologické výchovy SEVER
Středisko ekologické výchovy SEVER

SEVER působí v environmentální výchově a vzdělávání pro udržitelnost od r.1994. Usiluje o směřování k...

Zobrazit akce
ČSSD Praha
ČSSD Praha

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší politickou stranou u nás. Prosazuje hodnoty jako je...

Zobrazit akce
Týden pro klima
Týden pro klima

Týden pro klima probíhá v roce 2022 už potřetí. Klimatická krize se prohlubuje, jak potvrzují i nedávné...

Zobrazit akce

Klimatická koalice