Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka V Zálomu

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka V Zálomu

Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům.

Webové stránky
Akce od Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka V Zálomu:
Klimatická koalice