Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je svým zaměřením směřován do oblasti techniky v zemědělství, potravinářství a životního prostředí, u nichž je vždy akcentována vazba mezi technickými a biologickými systémy ať už v rostlinné či živočišné výrobě, provozu i oceňování nebo odpadovém hospodářství a techniky zpracování odpadů.

Webové stránky Facebook
Akce od Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.