Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je svým zaměřením směřován do oblasti techniky v zemědělství, potravinářství a životního prostředí, u nichž je vždy akcentována vazba mezi technickými a biologickými systémy ať už v rostlinné či živočišné výrobě, provozu i oceňování nebo odpadovém hospodářství a techniky zpracování odpadů.

Webové stránky Facebook
Akce od Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
pondělí
5.
červen 2023
16:00
Dopady odpadů
Přednáška Brno Mendelova univerzita v Brně

Dopady odpadů

Interaktivní přednáška na téma Dopady odpadů a jak odpady, jejich techniky a technologie využití, zpracování a odstranění mohou ovlivnit životní prostředí nás všech.

Klimatická koalice