Týden pro klima

Týden pro klima

Týden pro klima probíhá v roce 2022 už potřetí. Klimatická krize se prohlubuje, jak potvrzují i nedávné zprávy vědců z panelu IPCC. Aktuálně přijatá opatření zdaleka nejsou dostatečná. Globální emise skleníkových plynů naopak každým rokem rostou. Uhlíkový rozpočet, který máme k dispozici k udržení oteplení pod hranicí 1,5 stupně Celsia, vyčerpáme během 10 let. I proto potřebujeme Týden pro klima.

Webové stránky Facebook
Akce od Týden pro klima:
Klimatická koalice