Průvodce tvorbou politik pro ekonomiku dobrého života

Průvodce tvorbou politiky pro ekonomiku dobrého života je příručkou, která má podpořit vizionářské tvůrce a tvůrkyně pollitik při budování spravedlivější a udržitelnější ekonomiky pro lidi a planetu.

Vlády po celém světě překračují rámec hrubého domácího produktu (HDP) a zavádějí nová měřítka pokroku, od Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) k národním ukazatelům blahobytu. Toto hnutí je výnamné, protože nás posouvá od zaměření na "prostředy", tj. hospodářský růst, k zaměření na dosažení "cílů", tj. našeho kolektivního blahobytu.

Problém spočívá v tom, že naše současné ekonomické myšlení neurčuje pouze naše měřítka pokroku, ale také naše vládní struktury, společenskou mocenskou dynamiku a kulturní narativy. Rozvoj ekonomiky dobrého života se proto netýká jen jiných opatření nebo jiných politik, ale také změn našeho vztahu k ekonomice a našeho přístupu k jejímu řízení a správě.

Cílem příručky není říci, jaké politiky jsou potřebné, ale spíše prozkoumat, jak vytvořit politiky pro ekonomiku dorého života. Neexistuje univerzální přístup a tento průvodce se proto snaží být praktický, aniž by byl příliš normativní, aby bylo možné uvedené postupy a myšlenky pro tvorbu politik přizpůsobit jedinéčným kontextům.

V příručce Průvodce tvorbou politiky pro ekonomiku dobrého života najdete zdroje, nástroje, případové studie a návrhy.

 

Český překlad publikace vznikl v rámci české části kampaně Climate of Change - projektu People and Climate: End Climate Change, Start Climate of Change, podpořeného v rámci programu DEAR Evropské unie.

 

Průvodce tvorbou politik pro ekonomiku dobrého života
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.