Produkce sóji a palmového oleje - co se za tím skrývá?

Světové lesy a s nimi všechno jejich obyvatelstvo má velkou naději. V minulém roce (2023) bylo schváleno nařízení o odlesňování (EU Deforestation Regulation, EUDR), které má zabránit, aby se v Evropské unii přestalo obchodovat se sedmi komoditami, pokud pocházejí z nově zničeného lesa. Tyto komodity každodenně nějakým způsobem vstupují do života většiny z nás a zároveň jejich rostoucí produkce je v současnosti nejvíce ohrožující pro zbytky světových lesů a pralesů. Které komodity máme na mysli? Jsou to sója, hovězí dobytek, palmový olej, dřevo, kaučuk, káva, kakao a výrobky z nich odvozené.

Velká část stále rostoucí produkce výše zmíněných komodit se odehrává v tropických oblastech, kde dochází k největšímu úbytku přirozených ekosystémů - zejména pro novou zemědělskou půdu a pastviny. Drastický nástup klimatické krize a postupující krize biodiverzity je však silným varováním a je jedině dobře, že EU přistoupila k ochraně alespoň lesních ekosystémů, které nesmí být nově ničeny pro produkci sedmičky zmíněných surovin a z nich odvozených výrobků. 

Partneři z Ekumenické akademie v rámci kampaně Postavme se za stromy! vytvořili pro Vaši informaci materiály k dvěma z těchto klíčových surovin, které jsou nám všem jistým způsobem velmi blízké. Jsou to palmový olej a sójové boby. Oba tyto produkty se dostávají do našich kuchyní a často úplně jinak, než bychom čekali. Věděli jste například, že palmový olej, kvůli kterému v nedávných letech byla vypálena velká část panenských pralesů na Borneu, se v Evropě stále nejvíce využívá pro výrobu biopaliv? A věděli jste, že sóju vypěstovanou v Jižní Americe na úkor Amazonie jíte pravděpodobně několikrát denně? Možná si říkáte: “Jakto? Vždyť nejsem vegetarián!” Sója je však široce využívána na výkrm prasat a drůbeže... 

Pojďte se blíže podívat, co dalšího se skrývá za produkcí sóji a palmového oleje a naším Evropským očím to zůstává utajeno:

Palmový olej

Sója

Autorka fotografie: Kate Evans - cifor.org

Produkce sóji a palmového oleje - co se za tím skrývá?
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.