Ministerstvo zemědělství má nyní možnost významně zakročit proti světové deforestaci, bedlivě dohlížíme!

Česká stopa v ochraně světových lesů se píše právě teď! Před Ministerstvem zemědělství leží úkol implementace nové evropské legislativy směřující proti deforestaci. Dohlédněte na její průběh s námi!

Suchozemské ekosystémy zadržují 3,3 bilionů tun uhlíku. Ničení a degradace ekosystémů, hlavně pak deforestace, vedou k uvolňování tohoto uhlíku do atmosféry. Zastavení světového odlesňování je proto důležitou součástí nejen ochrany biodiverzity, ale i řešení klimatické krize. Deforestaci lze zbrzdit tím, že omezíme spotřebu produktů spojených s odlesňováním, ideálně systémově. Evropská unie už udělala první krok. V letošním roce přijala zákon, který má systémovému řešení deforestace pomoci. Jeho fungování ale zásadně ovlivní i to, jak se podaří nastavit odpovídající mechanismy na národní úrovni. V Česku bude zavedení těchto mechanismů do praxe v rukou Ministerstva zemědělství.

Chceme, aby se Česko postavilo k implementaci tohoto nařízení odpovědně! Vyzýváme proto Ministerstvo zemědělství k několika věcem: 

 

Požadavky na Ministerstvo zemědělství v oblasti naplňování nařízení o odlesňování (EUDR)

 

Ať je nařízení o odlesňování naplňováno ambiciózně!

  • Za českého předsednictví EU bylo nařízení o odlesňování vyjednáno, ať jde tedy také Česká rapublika příkladem v jeho naplňování!
  • Záleží nám na tom, aby v rámci instituce, která bude za Českou republiku provádět kontroly a vymáhání, byl dostatek lidí, kteří budou mít dostatek času a budou odborně proškoleni a jazykově vybaveni k výkonu kontrol v dodavatelských řetězcích.

Buďte, prosím, transparentní!

  • Zajímá nás, která instituce bude bude řešit kontroly a sankce
  • Chceme, aby občané a občanky byli informováni o tom, jak se daří implementovat EUDR v rámci České republiky
  • Sdílejte s občanskou veřejností, jaké budou plány na kontroly obchodních subjektů

 

V čem nové nařízení EU proti deforestaci spočívá a jaká je role Česka?

19. dubna 2023 prošel Evropským parlamentem nový zákon Evropské unie, který je systémovým řešením směrem k omezení světové deforestace. Legislativa zavádí pravidla pro obchod s vybranými produkty v EU. Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, kaučuk, dřevo (a některé odvozené výrobky, např. dřevěné uhlí, potištěný papír či nábytek), jež se do EU dovážejí, budou muset být získávány způsobem, který nevede k dalšímu odlesňování či degradaci lesa.

Legislativa má ale některé mezery a nedostatky. Chrání sice světové lesy, zapomíná ale na jiná území se stromovými nebo keřovými porosty (other wooded lands). Hrozí proto, že se destruktivní aktivity zemědělství provozovaného na úkor cenných ekosystémů přesunou právě sem. Možností k nápravě nedostatků bude revize zákona, která proběhne příští rok. 

Legislativa přináší nová pravdila především pro firmy. Středně velké a velké firmy mají přibližně 18 měsíců na to, aby na nová pravidla reagovaly. Malé firmy budou mít časovou lhůtu pro implementaci delší. Na národní úrovni je třeba zejména vytvořit "kontrolní instituci", která by zajistila nezávislou kontrolu dodržování nových pravidel a nastavila režim případných sankcí. Nastavení národní kontroly je do značné míry v rukou členských států EU. V Česku má za zavedení této legislativy do praxe zodpovědnost zejména Ministerstvo zemědělství.

I Česko tak v nejbližších měsících spolurozhodne o tom, jak úspěšně se podaří odlesňování planety zamezit!

Ministerstvo zemědělství má nyní možnost významně zakročit proti světové deforestaci, bedlivě dohlížíme!
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.