Evropský parlament dnes přijal první zákon na světě, který chce zastavit odlesňování. Na téma upozorní i letošní Týden pro klima.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropský parlament dnes drtivou většinou hlasů schválil nařízení proti odlesňování. Firmy prodávající zboží na trhu EU budou muset prokazovat, že jejich výrobky nepřispěly k odlesňování. Zemědělské produkty dovážené do Evropy jsou druhou nejvýznamnější příčinou odlesňování planety. První místo zaujímají zemědělské importy do Číny. Recenzovaná studie zveřejněná v předním vědeckém časopise Science uvádí, že průmyslové zemědělství je příčinou odlesňování z více než 90 %.

Maroš Prčina z Ekumenické akademie říká: "Poprvé v historii budou obchodníci a výrobci povinni prokazovat, že jimi dovážené hovězí maso, sója, palmový olej, kaučuk, kakao, káva nebo dřevo nejsou spojeny s odlesňováním. Jde o dobrou zprávu pro občany ze států EU, kteří soustavně požadují omezení produktů spojených s úbytkem a ničením lesů. Vítězství je to i pro lidi usilující o ochranu klimatu a v neposlední řadě pro vše živé, obývající lesní ekosystémy. Hlasování tedy vítáme, zcela vyhráno ale ještě není. Podobnou ochranu by si zasloužily i další klíčové ekosystémy, jež dosud chráněny nejsou. Například mokřady či savany jsou z hlediska biodiverzity a uchovávání uhlíku z atmosféry stále nedoceněné."

Mimořádné oblibě se zákon těší u veřejnosti v zemích Evropské unie i napříč politickými stranami. Nedávný průzkum ukázal, že se drtivá většina Evropanů (82 %) domnívá, že by firmy neměly prodávat výrobky, jejichž produkce je příčinou ničení světových lesů. 81 % Evropanů a Evropanek také podporuje zákon o zákazu výrobků spojených s odlesňováním. Tato podpora byla zaznamenána napříč voliči všech největších politických stran v Evropě, stejně jako napříč věkovými skupinami. Silnější podpora byla zaznamenána mezi voliči staršími 45 let.

Projednávání zákona provázela i největší účast veřejnosti v historii Evropské unie – k přijetí důrazného nařízení, jež by odlesňování spojené s dováženými produkty zastavilo, vyzvalo EU téměř 1,2 milionu lidí.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR říká: „Je to velký průlom pro lesy a pro lidi, kteří se postavili na jejich ochranu. Je jisté, že tento zákon umlčí mnohé motorové pily v pralesech a zastaví společnosti, které profitují z odlesňování. Bohužel některé unijní země zákon v procesu vyjednávání oslabily, aby vyšly vstříc zájmům dřevařské lobby. V příštích letech musí EU rozšířit působnost nařízení na další ekosystémy a zabránit společnostem ničícím přírodu nejen v přístupu na trh EU, ale také v získávání úvěrů od evropských bank.

Téma deforestace bude jedním z hlavních témat letošního Týdne pro klima. Už čtvrtý ročník akce proběhne letos ve dnech 5. - 11. června.

Týden pro klima je každoroční akce, která se snaží zapojit do ochrany klimatu širší veřejnost. Má i osvětový charakter a jedním z hlavních témat, na která bychom chtěli upozornit v rámci letošního ročníku, je právě deforestace, včetně dnes odhlasované evropské legislativy. Že se bez lepší ochrany světových lesů a dalších původních ekosystémů v ochraně klimatu neobejdeme, dokazuje i nová zpráva vědeckého panelu IPCC z letošního března,” dodává Jitka Martínková z Klimatické koalice. Právě Klimatická koalice je hlavní pořadatelskou organizací Týdne pro klima. V posledních dvou letech na jeho přípravě spolupracuje zejména s Ekumenickou akademií.

 

Tisková zpráva Klimatické koalice, Ekumenické akademie a Greenpeace ČR z 19. dubna 2023,

Evropský parlament dnes přijal první zákon na světě, který chce zastavit odlesňování. Na téma upozorní i letošní Týden pro klima.
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.