100 000 lidí z celého světa poslalo vzkaz politikům na COP27 v Egyptě!

Více než 100 000 lidí se zapojilo do hnutí #ClimateOfChange a žádá klimatickou spravedlnost! To se povedlo i díky naší práci a Týdnu pro klima, který proběhl v září 2022.

Hlavním poselstvím naší snahy bylo připomenout, že klimatickou krizi je třeba řešit jako krizi sociální. Stejně tak i potřebu bránit lidská práva jako nedílnou součást obrany planety vhodné pro život.

Nemůžeme od sebe oddělovat klimatické a sociální boje. Jsou vzájemně propojené a je třeba je řešit společně. Svět jako celek čelí mnoha globálním problémům. Ukazuje se, že společné řešení těchto problémů je nejlepší cesta k zajištění spravedlivé a udržitelné budoucnosti pro všechny. Změna klimatu je tady a teď pro 20 milionů lidí, kteří jsou každoročně nuceni opustit své domovy. Náš současný ekonomický systém, který je z velké části založen na fosilních palivech a vykořisťujících způsobech výroby, je příčinou tohoto environmentálního kolapsu a středobodem současných i budoucích konfliktů. Tato témata nemůžeme oddělovat - jsou vzájemně provázaná a je třeba je řešit společně.

COP27 v Egyptě byl symbolický. Především proto, že se státy nedohodly na žádných skutečných řešeních, ale pouze symbolických gestech. Symbolický byl ale i proto, že Egypt (od nástupu prezidenta Abdel-Fattáha as-Sísího do úřadu v roce 2014) byl svědkem masakrů protestujících v ulicích, zatímco tisíce aktivistů a novinářů byly vězněny a mučeny na policejních stanicích a ve věznicích po celé zemi.

Aktivisté, pozorovatelé z řad nevládních organizací, politici i novináři, kteří se zúčastnili COP27 musí myslet nejen na škody na životním prostředí, ale i na škody, co el-Sísího režim dělá Egypťanům z hlediska lidských a základních práv. "Bez politické svobody není smysluplné klimatické akce," napsala nedávno Naomi Kleinová v deníku The Guardian.

100 000 lidí z celého světa poslalo vzkaz politikům na COP27 v Egyptě!
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.