Sedmičkové síťování #2: Pěstujeme přírodu ve městě

Praha MetroFarm 7. 6. 2024, 16:00 - 22:00
Sedmičkové síťování #2: Pěstujeme přírodu ve městě

—English below—

Pokračujeme v sousedském potkávání, tentokrát v letní venkovní edici s tématem přírody a klimatu ve městě.

Vydáme se poznat jeden kout Prahy 7, kde se dějou věci: MetroFarm na Císařském ostrově.

Pěstuje se tu nejen zelenina, slepičky, kozy, květiny a kvalitní kompost, ale i vztahy a komunita.

Přijďte a zapojte se do sousedského odpoledne a podvečera.

Čeká nás:

🌱 seznámení s komunitním zahradničením na Sedmičce a prohlídka MetroFarm

🌱 diskuzní kruhy na témata městského farmaření a adaptace na změnu klimatu

🌱 prezentace dalších projektů městské přírody a zahradničení (třeba guerilla gardening, kompostování, zelené vnitrobloky...)

🌱 ochutnávka ekoterapie v zahradě (příroda a pěstování duševní odolnosti v časech environmentální krize)

🌱 intuhry pro děti i dospělé

🌱 společná hostina

🌱 storytelling u ohně

...PROGRAM BUDEME POSTUPNĚ DOPLŇOVAT.

KDO, KDY, KDE:

7. června, od 16:00–22:00

Komunitní zahrada MetroFarm, Císařský ostrov, > https://mapy.cz/s/fuvutepeme

AKCE JE ZDARMA a všichni jsou vítáni – děti, psi, senioři a seniorky, všichni sousedé a sousedky, kteří mají chuť se vzájemně poznat a zapojit se do dění. Jídlo na společný stůl bude prima vstupenkou.

PŘIHLÁŠKY:

Abychom měli odhad, kolik se nás sejde a mohli tomu přizpůsobit prostor, prosím, vyplňte tento krátký formulář:

https://shorturl.at/aGQ06

CHCETE SE ZAPOJIT A PREZENTOVAT SVŮJ PROJEKT?

Jste nadšení sousedé, kteří zvelebili společný vnitroblok, kompostujete, nebo jste členek spolku, který pečuje o nějaký přírodní kout na Sedmičce? Vyplňte přihlašovací formulář výše nebo napiště na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

🌎 Akce proběhne v rámci Týdne pro klima.

⛈️ V případě extrémně špatného počasí setkání přesuneme dovnitř - sledujte FB událost: https://www.facebook.com/events/2186777178340120

Akci zastřešuje a podporuje Dobrovolnické centrum Agora 7

– www.dcagora7.cz

–––––––––––––––––––––––––––

ENGLISH:

🌐 What beneficial and interesting things are happening at Sedmička right now?

🌐 Do you want to get to know your active neighbors better?

🌐 Or just introduce your community/neighborhood project that you have in your head or that is already running?

Prague 7 Neigbours' Networking #2: We grow in the city

We continue in our neighborhood meetings, this time in a summer outdoor edition with the theme of nature and climate in the city.

Let's get to know one corner of Prague 7 where things are happening: MetroFarm on Císařský ostrov.

Not only vegetables, chickens, goats, flowers and quality compost are grown here, but also relationships and community.

Come and join the neighborhood afternoon and early evening.

We are looking forward to:

- introduction to community gardening and a tour of MetroFarm

- discussion circles on the topics of urban farming and adaptation to climate change

- presentation of other urban nature and gardening projects (eg guerilla gardening, composting, green courtyards...)

- a taste of ecotherapy in the garden (nature and cultivating mental resilience in times of environmental crisis)

- intuhry for children and adults

- joint feast

- storytelling by the fire

...WE WILL GRADUALLY ADD TO THE PROGRAM.

WHO, WHEN, WHERE:

June 7, from 4:00 p.m. to 10:00 p.m

Community garden MetroFarm, Císařský ostrov, > https://mapy.cz/s/fuvutepeme

THE EVENT IS FREE and everyone is welcome - children, dogs, senior citizens, all neighbors who want to get to know each other and get involved in the event. Food on the common table will be a great ticket.

APPLICATIONS:

In order to have an estimate of how many of us will be there and to adjust the space accordingly, please fill out this form:

https://shorturl.at/aGQ06

DO YOU WANT TO GET INVOLVED AND PRESENT YOUR PROJECT?

Are you enthusiastic neighbors who have improved the common courtyard, compost, or are you a member of an association that takes care of a natural corner on Sedmička? Fill out the application form above or write to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

🌎 The event will take place as part of Climate Week.

⛈️ In case of extremely bad weather, we will move the meeting inside - follow the FB event: https://www.facebook.com/events/2186777178340120

The event is sponsored and supported by the Agora 7 Volunteer Center

– www.dcagora7.cz

pátek 7. června 2024

Typ akce:

Začátek:

Konec:

Místo konání:

Ostatní

16:00

22:00

MetroFarm

Císařský ostrov, Praha, Česko Praha

Přidat do kalendáře 07-06-2024 14:00 07-06-2024 20:00 Europe/Prague Sedmičkové síťování #2: Pěstujeme přírodu ve městě Červnové setkání na komunitní zahradě Metrofarm, diskuse a prezentace na téma přírody a klimatu ve městě. Oheň, hostina, hry, seznamování činorodých obyvatel*ek Prahy. Všichni vítáni, akce je zdarma. MetroFarm
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.