STUŽ

STUŽ

STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou.

Webové stránky
Akce od STUŽ:
úterý
6.
červen 2023
16:00
Diskusní seminář na téma
Přednáška Praha Novotného lávka

Diskusní seminář na téma "Udržitelná doprava ve městě – zvláště pak v metropoli Praze"

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Udržitelná doprava ve městě – zvláště pak v metropoli Praze v úterý 6. června 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5

Klimatická koalice