Středisko ekologické výchovy SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER

SEVER působí v environmentální výchově a vzdělávání pro udržitelnost od r.1994. Usiluje o směřování k udržitelnému životu prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“: prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu se okolním světem a propojování různých oborů. Pracuje s učiteli, dětmi, dalšími zájemci, věnuje se klimatickému vzdělávání a místně zakotvenému učení.

Webové stránky Facebook
Akce od Středisko ekologické výchovy SEVER:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.