Skauti na Zemi

Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět v souvislostech, rozuměli hlubším příčinám současných problémů a dokázali na ně společně a smysluplně reagovat. Stojíme za vydáním PUSA pro svět: Příručka udržitelných skautských akcí a podporujeme týmy na jejich cestě k větší udržitelnosti. Organizačně jsme odborem Výkonné rady Junáka.

Webové stránky Facebook
Akce od Skauti na Zemi:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.