NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní (Perdix perdix). V lokalitě Přerov-Hvězdárna tvoříme nový přírodní biotop nejen pro polní ptáky. Jižně exponovaná travnatá stráň se skupinami keřů pomůže zvýšit biodiverzitu a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce.

Webové stránky Facebook
Akce od NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.:
sobota
17.
září 2022
9:00
Příběh koroptve
Komentovaná vycházka Přerov Hvězdárna

Příběh koroptve

Příběh koroptve je úzce svázán s naší zemědělskou krajinou. Zvyšováním biodiverzity zemědělské krajiny pomáháme koroptvi polní a zmírňujeme dopady klimatických změn. Přijďte se přesvědčit.

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU