NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní (Perdix perdix). V lokalitě Přerov-Hvězdárna tvoříme nový přírodní biotop nejen pro polní ptáky. Jižně exponovaná travnatá stráň se skupinami keřů pomůže zvýšit biodiverzitu a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce.

Webové stránky Facebook
Akce od NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.