NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní (Perdix perdix). V lokalitě Přerov-Hvězdárna tvoříme nový přírodní biotop nejen pro polní ptáky. Jižně exponovaná travnatá stráň se skupinami keřů pomůže zvýšit biodiverzitu a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce.

Webové stránky Facebook
Akce od NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.:
pátek
9.
červen 2023
10:00
Den otevřených zahrad na Hvězdárně
Komentovaná vycházka Přerov Hvězdárna Přerov

Den otevřených zahrad na Hvězdárně

Spolek NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. pořádá komentovanou procházku podél nově vznikajícího pásu keřů s ovocnými stromy v lokalitě Přerov-Hvězdárna. Bude možné také pozorovat Slunce v místní hvězdárně.

Klimatická koalice