Klimatická koalice Olomouc

Klimatická koalice Olomouc

Klimatická koalice Olomouc (KKO) je otevřený kolektiv občanů a zástupců organizací usilující od listopadu 2019 o řešení ekologických problémů a ochranu životního prostředí v Olomouci a Olomouckém kraji. Našimi dlouhodobými cíli jsou zastavení negativního lidského působení na klima, adaptace na již nevratné změny a dosažení klimatické spravedlnosti.

Webové stránky Facebook
Akce od Klimatická koalice Olomouc (3):
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.