Tématem Týdne pro klima 2023 je DEFORESTACE

Česká stopa v ochraně tropických lesů se píše právě teď! Sleduj to s námi...

Potřebujeme rychlejší klimatickou akci! Nová zpráva vědců a vědkyň z IPCC v březnu varovala před katastrofickými důsledky změny klimatu, vědci proto důrazně volají po urychleném přijímání klimatických opatření ve všech oblastech. Šance udržet nárůst globální teploty na hranici 1,5 °C se nám přitom rychle vzdaluje, limit oteplení o 1,5 °C prolomíme dnešním tempem už za několik let.  Potřebujeme hlavně rychlejší odklon od fosilních paliv, samotná transformace energetiky ale nestačí. Zpráva IPCC ukazuje, že podobně důležitou roli jako energie ze slunce nebo větru musí sehrát v následujících letech i důsledná ochrana ekosystémů. 

Letošní ročník Týdne pro klima si proto důkladněji posvítí na téma DEFORESTACE!

Deforestace a klima

Suchozemské ekosystémy zadržují 3,3 bilionů tun uhlíku. Ničení a proměny ekosystémů, hlavně pak deforestace, vedou k uvolňování tohoto uhlíku do atmosféry. Jsou zodpovědné za 6 % emisí skleníkových plynů (3-4 Gt CO2eq). Jedním z dílků řešení klimatické krize musí být proto i stopka dalšímu odlesňování! 

Většina emisí spojených s ničením ekosystémů pochází z tropických lesů. V Indonésii ničí pralesy hlavně těžba, vypalování a přeměna na plantáže palmy olejné. Amazonský prales se blíží ke kritickému bodu, kdy může celý ekosystém zkolabovat. Prales v Konžské pánvi v Africe zase ničí projekty těžby fosilních paliv. Hlavní příčinou deforestace v tropických oblastech je ale zemědělství. Mezi lety 1990 a 2020 zmizely kvůli zemědělství lesy na ploše větší než je celá Evropská unie. Na vině je z části i spotřeba v EU.

Původní přírodní lesy nám pomáhají vstřebávat z atmosféry přebytečný uhlík. Hodně uhlíku pohlcují druhotné lesy starší než 20 let. Uhlík uchovávají lesy ve stromech, ale také v lesní půdě. V českých lesích je v půdě dokonce 5x víc uhlíku než v samotných stromech. Důsledkem deforestace se tento uhlík nashromážděný v lesích uvolňuje zpět do ovzduší a z ničení lesů se tak stává zdroj skleníkových plynů...

Jak z Evropy zachránit tropické lesy? Legislativou!

Deforestaci můžeme zbrzdit tím, že omezíme spotřebu produktů spojených s odlesňováním, ideálně systémově. EU už dělá první krok, přijala tzv. deforestační zákon. Dovoz do Evropské unie se nově nesmí podílet na odlesňování. Jak to zajistit? Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, dřevo, kaučuk, dřevěné uhlí a výrobky z potištěného papíru, které se dovážejí do EU, budou muset být získávány udržitelně. 19. dubna 2023 prošel Evropským parlamentem nový zákon EU o deforestaci. Pravděpodobně už v červnu 2023 by jej měla ratifikovat i Česká republika. 

Zákon EU proti deforestaci. Jak se zapojí Česko?

Zákon má ale mezery a nedostatky. Chrání sice tropické deštěné lesy, zapomněl ale na jiná území se stromovými nebo keřovými porosty (other wooded lands). Hrozí proto, že se destruktivní aktivity zemědělství provozovaného na úkor cenných ekosystémů přesunou právě sem. Možností k nápravě bude revize zákona, která proběhne příští rok. Na seznam by také v budoucnu měly přibýt i další komodity.      

Zákon znamená nová pravdila především pro firmy. Středně velké a velké firmy mají přibližně 18 měsíců na to, aby nová pravidla zavedly. Malé firmy budou mít časovou lhůtu pro implementaci delší. Na národní úrovni je třeba zejména vytvořit "kontrolní instituci", která by zajistila nezávislou kontrolu dodržování nových pravidel a nastavila režim případných sankcí. Nastavení národní kontroly je do značné míry v rukou národních veřejných správ. V Česku má za zavedení této legislativy do praxe zodpovědnost zejména Ministerstvo zemědělství.

I Česko tak v nejbližších měsících spolurozhodne o tom, jak úspěšně se podaří odlesňování planety zamezit!  

 

#tydenproklima #tydenproklima2023 #together4forests

 

Zajímavé zdroje k tématu:

 

Tématem Týdne pro klima 2023 je DEFORESTACE
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.