Týden pro klima v Městské knihovně v Chebu

KHS - územní pracoviště Cheb Obrněné brigády 615, Cheb

Fotografie Martina Svojtky ozdobí hlavní budovu Městské knihovny v Chebu do 31. července.

Týden pro klima s Extinction Rebellion

Během celého Týdne pro klima budou probíhat hovory, workshopy a diskuse s Extinction Rebellion online i živě v několika městech v České republice.

Dny pro klima

Pardubice Pardubice

Pardubice se ve dnech 17. až 19. června připojí propagací ekologické dopravy k akci Týden pro klima, který potrvá od 14. do 20. června. Nestátní neziskové organizace, zabývající se zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, chtějí touto iniciativou upozornit co nejširší veřejnost na nutnost vážně se zabývat problematikou změny klimatu.

Promítání filmu: David Attenborough – A Life on Our Planet (Praha)

Klubovna Generála Píky, Praha

Srdečně Vás zveme na promítání filmu "David Attenborough - A Life on Our Planet" v rámci akce Týden pro klima. Film bude promítaný v angličtině s českými titulky. Ve snímku se ohlíží známý David Attenborough za svým životem a historií vývoje života na Zemi. Truchlí nad ztrátou divočiny a přichází s vlastní vizí budoucnosti.

Jóga

Tyršovy sady Tyršovy sady, Pardubice

Jóga zaměřená na dechová cvičení spojená s povídáním o čistotě ovzduší nejen v Pardubicích.

Ukliďme spolu Jilemnici

Park u autobusového nádraží Žižkova, Jilemnice

Pojďme strávit jedno odpoledne úklidem našeho malého města a jeho okolí! Akce je součástí celorepublikové akce Týden pro klima, při které organizátoři v Česku pořádají akce na podporu klimatu a ochrany přírody.

Veřejné čtení modliteb za klima

Čítárna v Královské oboře Královská obora Stromovka, Praha

Rev'd Jon Swales je britský pastor a biblista, který vášnivě touží po tom, aby církev plněji uskutečňovala své povolání vycházet k těm, kdo jsou ve světě nejzranitelnější. Ve spolupráci s A Rocha International vydal v dubnu 2021 soubor "26 modliteb za klima a stav ekologické nouze", které nabízí jako nástroj pro ty, kdo chtějí předstoupit před Boha Stvořitele s jedním z nejnaléhavějších problémů, jimž jeho stvoření v současné době čelí.

Kytary za klima

Tyršovy sady Tyršovy sady, Pardubice

Unikátní koncert spojený s upozorněním na problematiku změny klimatu.

Festival letní rebelie

Trojský zámek U Trojského zámku 4/1, Praha

Součástí velké letní rebelie bude i festivalový program! Můžete se těšit na spoustu zajímavých přednášek a hudebních kreací, ale také na NVDA trénink (tedy trénink nenásilné přímé akce) nebo trénink deeskalace.