Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

15. 6. 2021 v 10:00 - 17:00

Celodenní konference nahlédne témata udržitelnosti a městského rozvoje ze čtyř perspektiv:
 
Udržitelné město a jeho občané I. blok (10:00 – 11:15)
Udržitelné město a udržitelné plánování @prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, urbanista a územní plánovač a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze
Vyloučené lokality a metropole? @Architekti bez hranic Spolek sdružující mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek usiluje o zlepšení kvality veřejného prostoru a zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená s architekturou
Participativní plánování v měřítku čtvrti a města @Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, specializuje se na projekty s participací uživatelů a podílí se na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje.
 
Principy tvorby udržitelných měst II. blok (11:30 – 12:45)
Hodnota pěšího pohybu po městě @Ing. arch. Ladislava Fialka Sobková, architektka, urbanistka, ve svém postgraduálním studiu na Fakultě architektury ČVUT se věnuje využití dat mobilních aplikací jako informačního zdroje o mobilitě a životě ve městě
Voda ve městě @Ing. Lýdia Šušlíková, krajinářská architektka, členka výzkumného týmu věnujícímu se tématům modrozelené infrastruktury v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT
 
Budoucnost pražského plánování III. blok (13:30 – 15:00)
Závazky developerů při nové výstavbě v zahraničí @Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., krajinná inženýrka, ekonomka a pedagožka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, věnuje se především analýzám nástrojů environmentální politiky a nástrojů územního plánování
Pražská metodika kontribucí developerů a její důsledky @JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. advokátka a působící na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty UK, specializuje se na stavební právo a právo životního prostředí
Informace o aktuálním stavu pořizování Metropolitního plánu- nového územního plánu hl. m. Prahy Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení nového územního plánu, odbor územního rozvoje MHMP
 
Praktické příklady: inspirace pro Prahu? IV. blok (15:15 – 17:00) Územní studie Komořany z pohledu pořizovatele @Ing. et Ing. Marek Pecháček, pořizovatel územních studií a územně plánovací dokumentace, odbor územního rozvoje MHMP
Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť @Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., architekt, urbanista a pedagog na Fakultě stavební ČVUT, se specializací na konverze průmyslových objektů, obnovu venkova a low-costové stavby.
Jak se propisují principy udržitelnosti do konkrétních projektů? @gogolák + grasse, architektonická kancelář zaměřující se na větší urbanistické celky, urbanismus a územní plánování je zapojena od aktivit Iniciativní skupiny pro udržitelnost pod Českou komorou architektů
V každém bloku je vyhrazeno 30 minut na diskuzi, těšíme se na vaše dotazy a komentáře.
 
Pořádá: Arnika – Centrum pro podporu občanů v rámci projektu „Komunikační laboratoř zelených měst“ financovaného Hlavním městem Praha.
 
Registrace probíhá přes ZOOM – registrujte se zde.
Stream bude možné sledovat zde i na Youtube.
 

Podrobnosti

Datum:
15. 6. 2021
Čas:
10:00 - 17:00
Rubrika Akce:
https://www.facebook.com/events/309170090797231/

Místo konání

online

Pořadatel

Praha – město pro život
View Pořadatel Website