Strana zelených Ostrava

Strana zelených Ostrava

Klimatická a ekologická krize nám odpočítává čas, kdy bude tento svět ještě k žití. Ekologické problémy už nelze lakovat na růžovo a doufat, že je vyřeší jen drobné změny. Stejně tak nelze přehlížet nerovnosti, které v naší společnosti přetrvávají. Jsme přesvědčeni, že řešení těchto problémů je v našich silách. Prosazujeme zelenou politiku pro lepší život nás teď i našich dětí a dalších generací.

Webové stránky Facebook
Akce od Strana zelených Ostrava (2):
sobota
17.
červen 2023
13:15
Nivní krajinou nespoutané řeky Odry
Komentovaná vycházka Ostrava Polanka nad Odrou

Nivní krajinou nespoutané řeky Odry

Přijďte si s námi užít den v malebné krajině utvářené meandry řeky Odry. Společně se zamyslíme nad tím, jak nám mohou tyto jedinečné říční ekosystémy pomoci čelit změnám klimatu a úbytku biodiverzity.

Klimatická koalice