Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

Webové stránky Facebook
Akce od Moravská zemská knihovna v Brně:
Klimatická koalice