Městská knihovna Tábor

Městská knihovna Tábor

Městská knihovna Tábor je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Je zřízena za účelem uspokojování kulturních potřeb a k napomáhání vzdělávání občanů. Za tím účelem pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce.

Webové stránky Facebook
Akce od Městská knihovna Tábor:
Klimatická koalice