Marta Martinová

kandidátka do Senátu za obvod č. 37 - Jičín, ředitelka obecně prospěšné společnosti a koordinátorka projektu Živá krajina

Webové stránky Facebook
Akce od Marta Martinová:
Klimatická koalice