Knihovna města Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických, informačních a dalších služeb rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

Webové stránky Facebook
Akce od Knihovna města Mladá Boleslav:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.