ČSSD Praha

ČSSD Praha

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší politickou stranou u nás. Prosazuje hodnoty jako je demokracie, rovnost, solidarita, hájení zájmů pracujících, ale i ochrana životního prostředí, jelikož bez něj není možné žít kvalitní a spokojený život.

Webové stránky Facebook
Akce od ČSSD Praha:
Klimatická koalice
Ekumenická akademie
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.