Uspořádej akci

Připravuješ vlastní akci?

Už máš akci připravenou a chceš ji přidat k Týdnu pro klima 2021?

 1. Vytvoř si k akci událost na Facebooku.
 2. Přidej facebookovou stránku Týden pro klima jako organizátora.
 3. Registruj akci tady webu přes registrační formulář.

Můžeš se přidat i ke společné události Týden pro klima: Jdu do toho!, sdílet tam s ostatními svou akci a případně nabídnou nebo poptat spolupráci! Sdílej a lajkuj příspěvky Týdne pro klima a dej o akci vědět ostatním – třeba i formou rámečku na profilovce.

Manuál pro pořádání akcí

Níž ti nabízíme Manuál pro organizátory a organizátorky, který ti pomůže s uspořádáním akce. Na co se v něm můžeš těšit?

Jestli budete potřebovat pomoct s akcí formou konzultace, můžete se na nás kdykoliv obrátit na tydenproklima@gmail.com

Manuál pro organizátory a organizátorky

Uvažujete o tom, zorganizovat v rámci Týdne pro klima vlastní akci? Nebo už jste se tak rozhodli? Skvělé! Přinášíme vám pár tipů jak na to:

KDO A S ČÍM SE MŮŽE ZAPOJIT DO PŘÍPRAVY TÝDEN PRO KLIMA?

Zapojit se může kdokoliv, kdo chce uspořádat akci pro ostatní – ať už jste organizace, škola, kolektiv, skupina kamarádů a kamarádek nebo aktivní jednotlivec.

(Pokud neplánujete sami akci organizovat, Týden pro klima můžete podpořit také účastí na  některé již naplánované akci – vyberte si v sekci “Zúčastním se akce” a/nebo jeho propagací.)

Můžete připravit:

 • happeningy, besedy, přednášky, promítání, výstavy, kulturní a sportovní akce, setkání se samosprávou
 • akce zcela tematicky zaměřené na otázky změn klimatu, stejně jako jinak zaměřené akce (umělecké, sportovní apod.), které se s tématem změny klimatu pokusíte propojit (např. do nich zařadíte tematický vstup o změnách klimatu – prezentaci, promítání, tiskové materiály, výstavu…),  
 • akce určené široké veřejnosti i speciálním skupinám (žáci, studentky, rodiny s dětmi, senioři a seniorky, profesní skupiny)
 • akce prezenční i on-line
 • akce s místním i celostátním dopadem
 • velikost akce není důležitá 🙂
 • (Týden pro klima neslouží k propagaci zcela nesouvisejících akcí nebo vkládání reklam.)

JAK AKCI PŘIDAT K TÝDNU PRO KLIMA? 

 1. Vytvoř si k akci událost na Facebooku.
 2. Přidej facebookovou stránku Týden pro klima jako organizátora.
 3. Registruj akci na webu přes registrační formulář.

JAK VYBRAT FORMU, TERMÍN A ZAMĚŘENÍ AKCE

 • než začnete vlastní akci vymýšlet, zvažte, jestli ji uděláte fyzicky nebo v online prostředí (řiďte se aktuálními epidemickými opatřeními a vašimi možnostmi)
 • určete si téma, cíl a cílovou skupinu, region apod., na které se chcete zaměřit (Jaký aspekt klimatické změny chcete komunikovat? Čeho chcete akcí dosáhnout? Chcete akci nabídnout široké veřejnosti, mladým lidem, seniorům, školám? Je vaše akce určena pro konkrétní město, území?)
 • podívejte se na seznam již zaregistrovaných akcí a všímejte si, jestli už se ve stejný termín nekoná podobná online akce nebo jestli není naplánovaná podobná akce ve vašem městě – pokud ano, neznamená to, že svou akci nemůžete uspořádat také, ale je dobré zvážit, jestli by nebyl lepší jiný termín nebo forma spolupráce s tím, kdo akci již chystá apod. 🙂

Jak promyslet obsah akce?

Promyslete propojení akce s tématem klimatických změn. 

Častým problémem komunikace o klimatických změnách je, že diskuse sklouzne k uhlíkové stopě Grety nebo úsporným žárovkám – tedy k tématům, na které má kdekdo názor, ale netýkají se skutečného problému.

Na základě výzkumných zjištění lze učinit následující základní doporučení:

Buďme přesní a kritičtí – pracujme s aktuálními a ověřenými informacemi a rozvíjejme kritické myšlení. Vždy dbejme na korektnost a ověřitelnost faktů, kterými argumentujeme. Diskusi můžeme kotvit k faktickým informacím například tak, že grafy nebo články vytiskneme nebo prezentujeme tak, aby byly všem dobře na očích.

Buďme blízcí a hmatatelní – změna klimatu nesmí být vnímána jako v čase či prostoru vzdálený problém, který se nás netýká. Rámujme klimatická témata jako místní a související s naším životem

Nepodceňujme sociální a emoční složku, buďme pozitivní – fakta jsou důležitá, ale sama nevedou ke změně postojů ani ke klimaticky příznivému chování, jednání lidí ovlivňuje sociální okolí, zásadní jsou také emoce (např. schopnost vyrovnat se s negativními pocity ekologické úzkosti vyvolanými ohrožením). Strach a bezmoc se někdy mohou projevovat jako agrese. Zohledněme společenský a emoční rozměr – součástí snahy komunikovat o změně klimatu je doprovázení lidí při zpracování svých emocí. Ukažme i pozitivní možnosti a změnu klimatu jako příležitost zlepšit prostředí, změnit ekonomiku na udržitelnou, posílit odolnost společnosti. 

Ukažme možnosti aktivního zapojení jednotlivce i skupinových akcí – klimaticky přátelské jednání se může rozvinout, pouze když se lidé do něj reálně mohou zapojit a získají přesvědčení, že na nich záleží a že mohou něco ovlivnit. Zaměřme se na možnosti jednání jednotlivce i na skupinové akce. Platí, že individuální akce a změny spotřebních návyků jsou sice potřeba, ale v porovnání s dopady nastavení systému (např. energetický mix ČR) jsou individuální akce samy o sobě nedostačující. Potřebujeme skupinové akce zaměřené na systémové změny v energetice, obchodování, nastavení ekonomiky, zemědělství, průmyslu.

Užitečné zdroje

Zdrojů, přednášky a dokumenty, odkud můžete čerpat faktické informace a které můžete využít:

Záznamy online konferencí, přednášek a debat pro pedagogy a žáky s tematikou změny klimatu:

Výukové lekce:

Jak svou akci zviditelnit?

1. Propagovat svou událost

 • Vaše akce už má základní propagaci díky jejímu zaregistrování na webu Týdne pro klima – máte možnost ji dále využít (sdílet, dát na ni odkazy).
 • Vytvořte vlastní fb událost a přidejte do spoluorganizátorů fb stránku Týden pro klima, díky tomu se propíše i do programu této stránky a uvidí ji tak více lidí. Nezapomeňte na účinné šíření skrze sdílení události Vašimi přáteli – zvěte je k účasti na události – stojí to jen chvilku času, žádné peníze a může to být opravdu efektivní!
 • Pozvěte lidi ze svého okolí a požádejte je o šíření dál.
 • Použijte k propagaci letáčky Týdne pro klima – šablonu, kterou vyplníte s údaji k Vaší akci. Najdete ji v sekci ke stažení na facebooku spolu s logy. Vyvěste je na místa, kde se pohybují lidé, které by téma a Vaše akce mohla zajímat nebo je sdílejte na sociálních sítích či v e-mailech.

2. Oslovit média

Co udělat po skončení akce?

Zdokumentujte svou akci při zahájení a sdílejte ji s hashtagem v události na sociálních sítích. Nezapomeňte nám ji po skončení poslat, klidně i s Vaší citací a dojmy nebo vyjádření jednoho z účastníků. My ji následně umístíme na sociální sítě a i díky Vám se o Týdnu pro klima dozví další lidé. Fotky a videa využijeme k vytvoření videa Týden pro klima 2021. 


POTŘEBUJETE DALŠÍ KONZULTACI?  

Ozvěte se nám na mail tydenproklima@gmail.com